Du kan nu skräddarsy en uttagsplan inför din pension

Av Marcus Karlsson

Co-Founder, The Third Act

I realiteten är det i praktiken omöjligt för en kund att skapa en uttagsplan enligt önskemål om man har fler försäkringar. Antalet olika möjliga kombinationer gör det ohanterligt. Vad gör det komplicerat och vad är lösningen?

Från beteendeforskning vet vi att komplexitet är en starkt bidragande orsak till lågt engagemang vilket inte minst syns inom pensionsområdet där komplexiteten är som högst när man är på väg att gå i pension. Inför pension kommer de allra flesta att behöva göra en mängd olika val som får stora konsekvenser på den pension man kommer att få. Exempel på val är sättet på vilket man vill ta ut pensionen, efterlevandeskydd och önskad nivå på pensionsinkomst. Det är också vanligt att man gärna vill ha en lite högre pension i början av sin pension då man tänker sig ett mer aktivt liv. Det påverkar dock den framtida pension som man ska leva på resten av livet.

Att välja rätt försäkringsskydd kommer också få konsekvenser för pensionsinkomsten. Att t ex behålla ett efterlevandeskydd under en period när pensionen börjar betalas ut kan få stora konsekvenser på pensionsnivån.

Vi har i tidigare inlägg diskuterat att komplexiteten i pension till stor del beror på att kommunikationen till slutkunden utgår ifrån de enskilda delarna i pensionen, Pension är det viktigaste sparande men det vi ägnar minst tid åt. Det här blir extra uppenbart när en kund vill anpassa hur pensionen skall betalas ut.

Vi beskriver här ett konkret exempel: En person har 10 olika försäkringar när hon går i pension och vill ha en högre pension de första 10 åren. Den högre pensionen uppnås genom att ändra utbetalningsperiod på en eller flera försäkringar så att dessa betalas ut under en kortare period. Det skapar den högre pensionsinkomsten. Utmaningen är att dessa försäkringar kan kombineras på 1 024 olika sätt för att skapa en högre pension i början. Och då har frågan om t ex efterlevandeskydd ännu inte adresserats!

I realiteten är det i praktiken omöjligt för en kund att skapa en uttagsplan enligt önskemål om man har fler försäkringar. Antalet olika möjliga kombinationer gör det ohanterligt. Grundproblemet är återigen att pension är presenterad i de olika delarna för individen och att behovet av rådgivning inför pension är underbetjänad av marknadens aktörer som försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Ansvaret för planeringen ligger på individen men i praktiken finns det inget sätt att ta det här ansvaret.

Vi på The Third Act har nu utvecklat en tjänst som hjälper individen att anpassa en individuell uttagsplan. Att låta kunden själv ändra på enskilda försäkringar och på det sättet prova sig fram till en kombination som ger en önskad pension är inte till någon större hjälp. Vi har istället vänt på frågeställningen då kunden anger önskad pensionsinkomst för olika utbetalningsperioder. Sedan optimerar The Third Acts tjänst hur olika försäkringar skall anpassas för att få en pension som är så nära den önskade nivån som möjligt. I exemplet ovan så testar vi samtliga 1 024 möjliga kombinationer och presentera den plan som ligger närmast kunden önskemål.

Dela detta

Mer inlägg i kategorin: