Erbjudande Arbetsgivare

Belöna era medarbetare med en förmögenhet när de går i pension.

Vår digitala rådgivning är förmodligen den mest generösa och omtänksamma förmån ni kan ge era medarbetare.

The Third Act är ett nytt sätt att se på tjänstepension.

Spela videoklipp

När du som arbetsgivare betalat premien för pensionsförmåner övergår ansvaret till medarbetaren. Medarbetarens ansvar sträcker sig dock längre och omfattar helheten, den totala pensionen.

Fram till nu har det inte funnits något sätt för medarbetaren att ta det här ansvaret. De ”råd” som de får från olika aktörer är oftast ren försäljning av egna produkter. Allt detta resulterar bland annat i att medarbetaren ofta får en onödigt dyr lösning där avgifterna äter upp en stor del av pensionen. Men det finns en möjlighet för medarbetaren att spara in en mindre förmögenhet längs vägen. Men utan insikterna från The Third Act är man sällan medveten om detta. Därför finns The Third Act.

Genom The Third Act kan du som arbetsgivare erbjuda medarbetare möjligheten att ta kontroll över sin totala pension genom insiktsfulla beslut.

The Third Act har under lång tid utvecklat algoritmer för att objektivt kunna granska och jämföra försäkringsvillkor, fonderbjudanden, avgifter och hållbarhet som olika försäkringar har. Det har skett med hjälp av matematiker, försäkringssakkunniga, fondspecialister och annan expertis.

The Third Acts digitala rådgivning visar tydligt hur olika önskemål om livet efter arbetslivet kan tillfredsställas ekonomiskt – på det mest förmånliga sättet för era medarbetare.

Så här går det till

Med en fullmakt signerad med BankID hämtar vi in information hos försäkringsbolagen om samtliga försäkringar för varje medarbetare hos er. Dessutom inhämtar vi information om den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten. Som ett första steg analyserar vi om det finns några onödiga avgifter och vad som ska göras för att minska dessa. Medarbetaren kan sedan sätta upp en egen anpassad pensionsplan utifrån när han eller hon önskar gå i pension och vilken inkomst efter arbetslivet han eller hon vill ha

Personlig pensionsplan ger medarbetaren kontroll

Syftet är att medarbetaren redan i dag själv ska kunna se och kontrollera sin framtida pension. Den jämförs med de egna önskemålen och därefter föreslår vi vad som behöver göras för att uppnå det önskade målet. Medarbetaren kan själv se vad som behöver göras för att komma dit.

Vi tar hänsyn till samtliga existerande försäkringar och allmän pension med aktuella villkor. De råd som ges baseras på försäkringsvillkor, fonderbjudande, avgifter och hållbarhet som olika försäkringar har.

Områden som ingår i rådgivningen

Löpande uppföljning och bevaktning

Vi kommer löpande bevaka medarbetares pensionsplaner. Vid behov föreslår vi åtgärder som behöver göras för att bibehålla pensionsplanen. Alla medarbetare får även en årlig uppföljning som förklarar hur det totala pensionskapitalet och pensionsplanen utvecklats.

Oberoende rådgivning - inte försäljning

Enligt Finansinspektionens Konsumentsskyddsrapport 2019 är nästan all rådgivning baserad på provisioner, dvs den som ger dig råd får betalt av de försäkringsbolag och fonder som väljs. Det är med andra ord inte rådgivning utan försäljning.

The Third Act har inga egna fonder och accepterar heller inga ersättningar från försäkrings- och fondbolag. De råd vi ger baseras enbart på största nytta för era medarbetare.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt