Erbjudande Privatperson

Belöna dig själv med en förmögenhet när du går i pension

När din arbetsgivare betalat premie för din tjänstepension samt den allmänna pensionen via arbetsgivaravgiften vilar ansvaret för din pension på dina axlar. Det är alltså du som ansvarar för att du kommer att få tillräckligt i pension, analys av behovet av extra sparande, att du har rätt efterlevandeskydd, val av lämpliga fonder och avgöra vad som är rimliga avgifter. En stor del av din framtida pension är beroende på hur bl a aktiemarknaden kommer utvecklas och det är ditt ansvar att kontrollera att risken i din totala pension ligger inom de gränser som din ekonomi klarar av. Fram till nu har det inte funnits något sätt för dig att ta det här ansvaret. De ”råd” som du får från olika aktörer är oftast ren försäljning av egna produkter. Allt detta resulterar bland annat i att du ofta får en onödigt dyr lösning där avgifterna äter upp en stor del av pensionen. Men det finns en möjlighet för dig att spara in en mindre förmögenhet längs vägen. Men utan insikterna från The Third Act är man sällan medveten om detta. Därför finns The Third Act.

Genom The Third Act kan du äntligen ta kontrollen över din totala pension genom goda råd och insiktsfulla beslut. The Third Act har under lång tid utvecklat algoritmer för att objektivt kunna granska och jämföra försäkringsvillkor, fonderbjudanden, avgifter och hållbarhet som olika försäkringar har. Det har skett med hjälp av matematiker, försäkringssakkunniga, fondspecialister och annan expertis. The Third Acts digitala rådgivning visar tydligt hur olika önskemål om livet efter arbetslivet kan tillfredsställas ekonomiskt – på det mest förmånliga sättet för dig.

Så här går det till

Med en fullmakt signerad med BankID hämtar vi in information hos försäkringsbolagen om samtliga dina försäkringar. Dessutom inhämtar vi information om den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten. Som ett första steg analyserar vi om det finns några onödiga avgifter och vad som ska göras för att minska dessa. Du kan sedan sätta upp en egen anpassad pensionsplan utifrån när du önskar gå i pension och vilken inkomst efter arbetslivet du vill ha.

Personlig pensionsplan ger dig kontroll

Syftet är att du ska kunna se och kontrollera din framtida pension och få råd om vad som ska göras för att komma dit. Utifrån dina val och önskemål om pensionsplan analyseras vad som behöver göras för att uppnå dina mål. Vi tar hänsyn till samtliga existerande försäkringar och allmän pension med aktuella villkor. De råd som ges baseras på försäkringsvillkor, fonderbjudande, avgifter och hållbarhet som olika försäkringar har.

Områden som ingår i rådgivningen

Löpande uppföljning och bevakning

Vi kommer löpande bevaka din pensionsplan och vid behov föreslå åtgärder som behöver göras för att bibehålla pensionsplanen. Du får även en årlig uppföljning som förklarar hur pensionskapitalet och pensionsplanen utvecklats.

Oberoende rådgivning - inte försäljning

Enligt Finansinspektionens Konsumentsskyddsrapport 2019 är nästan all rådgivning baserad på provisioner, dvs den som ger dig råd får betalt av de försäkringsbolag och fonder som väljs. Det är med andra ord inte rådgivning utan försäljning.

The Third Act har inga egna fonder och accepterar heller inga ersättningar från försäkrings- och fondbolag. De råd vi ger baseras enbart på största nytta för dig.

Så här blir du kund

Bli kund redan idag och ta kontrollen över din pension för en månadskostnad på 119 kr.

Du registrera dig till tjänsten via denna länk:

https://web.thethirdact.io

Därefter laddar du ner The Third Acts mobila applikation på AppStore eller Google Play.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt