Per Frykhammar

Grundare | CTO | Styrelseledamot

Affärsarkitekt och implementering av IT lösningar i bank och försäkring i mer än 20 år.